Hero


Sigla di coda del Movie n. 6 Dragon Ball Z: L'invasione di Neo-Namek

Download

Hero

Hironobu Kageyama, 1992
Durata: 4'08"

Download .Mp3FILE ZIP - 3,71 MB
Hero - Videosigla

Lyrics di Hero

Tasukete yo!!
Mo gareta!!, Amaeru na
kimi ga ayorini sa

Tasukete yo!!, Ato sukoshi
kou yo wo dase yo

Jin-ji no yo ima
tashitakunari

Mae wo ni yo ima
himetatsunari

Hatchia dare ima
makerarenai
sou da

Mo re ro Hero wo
toki wo koe

Kimi ga Hero wo
uzu janai

I-ra-ina-ra, i-ra-ina-ra
sukamito re
You're as the Hero Guy!!

Mo gareta!!, Ma ateru se
kini shikai nai

Tasukete yo!!, Ma daiteru
hanpa wo suru na

Tata kaeru ima
chikara da mette

Maeru naru ima
Yume wo koetsu

Azumu kao ima
makerarenai
sou da

Mo reru Hero wo
houshii wo koe

Kimi ga Hero wo
yume janai

Um-mei-wo, um-mei-wo
tsukamito re
You're as the Hero Guy!!

Ahh, mieru ga no wo
jibun no nakai aru
juuki ga

Mo re ro Hero wo
toki wo koe

Kimi ga Hero wo
uzu janai

Mo reru Hero wo
houshii wo koe

Kimi ga Hero wo
yume janai

Tzuka ni Power!!

Link correlati

 
Top