Ya Na Koto Ni Wa Genkidama!!


Sigla di coda del Movie n. 4 Dragon Ball Z: La Sfida dei Guerrieri Invincibili

Download

Ya Na Koto Ni Wa Genkidama!!

Hironobu Kageyama & Ammy, 1991
Durata: 3'55"

Download .Mp3FILE ZIP - 3,46 MB
Ya Na Koto Ni Wa Genkidama!! - Videosigla

Lyrics di Ya Na Koto Ni Wa Genkidama!!

DA-KI-HI, DA-KI-HI,
DA-KI-HI, DA-KI-HI,
DA-KI-HI, DA-KI-HI,
DA-KI-HI, DA-KI-HI,
DA-KI-HI, DA-KI-HI,
DA-KI-HI, DA-KI-HI,
DA-KI-HI!!

Doushita!!

Shi keta kao wo
shita muri te iru
mume wo hare yo
egao wo tsuku te

Ha chika houni se tara
I-TA-RA I-RI-TAI
Ya Nakotoniwa datto
sa ke wo tsuzuke ro

Dodonpa!! (Dodonpa!!)
koun datte
mae wo muri te
a muni te utte yo

Kame-Hame-Ha!! (Kame-Hame-Ha!!)
itsu me nante
kii ku dake na shitsu te
mou kuraite sa
makase ta se!!

Dodae!!

Shiki ni koto
ija na ki mochi
omoi dakoto
ja te ni reppa i

Kono shiyo ni urute
I-TA-RA I-RI-TAI
Ya Nakotoniwa datto
sa ke wo tsuzuke ro

Kaiou-ken!! (Kaiou-ken!!)
de ni kyo nante
honto wo yanakya
da ki yashii nai

Genki Dama!! (Genki Dama!!)
to bari no koto
uramette wo ko inaio
una ki da ikusa
makase ta se!!

Atto shi dai shinai
dei hi ku yo kumio na
wa nai yo su nao dei
reppa

Dodonpa!! (Dodonpa!!)
ku tsuzu ki ni wa
maru taku nai
donna tokki demo

Kame-Hame-Ha!! (Kame-Hame-Ha!!)
tsuni ya su ni da
kanashii ima ke nai se
no daunto sa

Kaiou-ken!! (Kaiou-ken!!)
nami dante hito maeru
nu se runou janai

Genki Dama!! (Genki Dama!!)
hitori datte Chikyuu
bakuha souchite
mou kura itto sa
makase ta se!!

Dou da su kiri
su ro no?!!

Link correlati

 
Top